Help jij mee de eikenprocessierups te bestrijden?

Moderator^ SK January 06, 2020 156 keer bekeken 2 comments

Als sinds 1991 komt de eikenprocessierups voor in Nederland. De afgelopen jaren neemt de overlast van de beestjes helaas snel toe. Op een groot aantal eikenbomen in Veenendaal treffen we voornamelijk in mei, juni en juli behaarde rupsen aan.

De rups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. De vlinders leggen hun eitjes vooral in de toppen van eikenbomen en vanaf half april tot begin mei komen de eitjes uit. De rupsen vervellen en komen daarna in groepjes samen om grote nesten op eikenstammen te vormen. ’s Nachts gaan ze ‘in processie’ op zoek naar voedsel. Als de rupsen drie keer zijn verveld, krijgen ze brandharen. Als de rupsen verder groeien, laten deze brandharen los en die zorgen in de omgeving voor last bij mens en dier.

Wat doen de brandharen

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen zich over grote afstand door de lucht verplaatsen en gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen dringen. Dit kan tot huid- of oogklachten leiden of een loopneus, keelklachten en hoesten veroorzaken. Je kunt je er ook grieperig door voelen. Via https://ggdleefomgeving.nl/hinderlijke-beestjes/eikenprocessierupsen/ kun je lezen wat je moet doen.

Bestrijding eikenprocessierups in Veenendaal

Sinds 2005 hebben we in kaart gebracht waar zich eiken met eikenprocessierupsnesten bevinden. Inwoners hebben meldingen gedaan en de groenbeheerders van de gemeente hebben alle eiken onderzocht. We bestrijden de eikenprocessierups door de nesten weg te zuigen of door preventief de eiken te behandelen met een bacterie-preparaat. Helaas gaat dit de komst van nieuwe nesten in het voorjaar niet helemaal tegen.

In 2020 gaan we dit doen:

1)    We gaan nestkasten door heel Veenendaal ophangen, om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups een aantrekkelijke leefomgeving te bieden. De kasten zijn vooral bedoeld voor kool- en pimpelmezen die de rupsen opeten.

2)    We laten op locaties het gras hoger staan. Insecten zoals sluipwespen, roofwantsen en loopkevers eten ook de rupsen op. Doordat we in Veenendaal het gras vaak kort houden, omdat inwoners dat mooi vinden, is er voor de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups te weinig plek om te schuilen en te leven. We gaan het gras op een natuurlijkere manier maaien, zodat er een betere leefomgeving ontstaat voor insecten.

3)    We gaan blijven bacteriën inzetten om de eikenprocessierupsen preventief te bestrijden. De Bacillus Thuringiensis is een bacterie die van nature aanwezig is in de bodem en die stofjes produceert waar rupsen niet tegen kunnen als ze ervan gegeten hebben, waardoor de rups dood gaat. 

4)    We gaan ook aaltjes (Steinernema Feltiae) in eikenbomen spuiten, om de jonge processierupsen aan te pakken.

5)    Het wegzuigen van aanwezige nesten, omdat we niet willen dat de eikenprocessierups bij mens en dier overlast geeft.

Helpen?

Van veel inwoners hebben we de vraag gekregen of ze iets kunnen betekenen in de bestrijding van de rupsen. En dat kan! We hebben vrijwilligers nodig die samen met ons 250 nestkasten in elkaar willen zetten en ophangen. U kunt zich individueel aanmelden of met uw buurt, commissie, vereniging of kerk via de agenda.

2  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Kurt Faber January 12, 2020

Wat kun jij doen om de rups te bestrijden?
Ik heb het artikel in de Rijnpost gelezen; het was heel goed. Bestrijding van de rups door de natuur een kans te geven is ook heel goed. Maar het is zelden kans om de natuur het werk te laten doen. Ik woon nu een half jaar aan de Dagpauwooglaan. Deze laan is zover ik kan kijken beplant met slanke eikenbomen, die zo goed als geen onderhoud krijgen en veel takken bovenin laten hangen. Binnenin is het een en al droog hout met weinig bladeren en de te verwachten nieuwe takjes ontvangen geen zonlicht.
Voor ons appartementenhuis nrs. 82 t/m 120 is nu voor het eerst sinds 2008 (dat heb ik in Google) kunnen zien een onaanzienlijk stuk plantsoen in de bocht nieuw beplant. Hiervoor heb ik van juli tot december 2019 regelmatig met Wijkservice contact gezocht. Het ziet er nu netjes uit.
Er is hier aan de zuidkant dagelijks volop zon en ook naar het westen is alles open. Maar de beplanting van hier richting oost ligt er onveranderd onverzorgd bij en ook de wekelijkse ploegen van IW4 hebben schijnbaar geen opdracht om hier grondig schoon te maken. Er ligt een dikke laag blad en er liggen afgevallen takken in en op die je niet op je hoofd wilt hebben. Hier zijn de meest gebruikte uitgangen van het gebouw.
Dit is de situatie. Maar als er “opgeruimd” zou worden dan is dit een ideaal stuk grond voor gemengde planten, evt. tussen de dan overblijvende oude planten, voor het aantrekken van insecten en vogels. Grasvliegen hebben wij er reeds voldoende gehad tot in de kamers. Het zou weinig geld en moeite kosten als er in het voorjaar een paar handen vol zaad van wilde bloemen worden uitgestrooid. Dan moet wel de ploeg van IW4 met de schoffelijzers goede instructie hebben.
Voor ons gebouw zou het dan misschien beter (verzorgd) en leuker kunnen uitzien. En de processierups hoeven wij dan misschien niet te vrezen als wij het huis verlaten.
Bewoners van de wijk zullen dit zeer waarderen.

Moderator^ TC January 14, 2020

Hallo Kurt, ik geef je melding door aan de collega's die hier over gaan. ^TC

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.