Kleinschaligheids-Investeringsaftrek (KIA)

292 keer bekeken 0 comments

Bekijk de mogelijkheden

Als een ondernemer in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kan hij in aanmerking komen voor de KIA.

KIA kan alleen worden aangevraagd als het totaal aan investeringen in het belastingjaar tussen €2.300 en €312.176 (belastingjaar 2017) ligt. Als de investering voldoet aan de voorwaarden, dan mag kan over het investeringsbedrag een extra fiscale aftrek boven de reguliere afschrijving genoten worden. 

KIA mag gecombineerd worden met SDE+ 2017 subsidie en met EIA. Check voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie settings