SKF Korfbal trotse bezitter van ruim 200 zonnepanelen

ProfielfotoModerator^ IL May 06, 2019
808 keer bekeken 0 comments

Tips en vragen van anderen

Energiemanager Sten Swanenberg krijgt veel vragen van organisaties en clubs over verduurzaming. Bekijk de vragen en tips.

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"186011"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk alle vragen of stel zelf een vraag via ons forum

 

Doe ook mee!

SKF Korfbal is sinds begin 2017 de trotse bezitter van ruim 200 zonnepanelen op het dak van haar sporthal, goed voor een opbrengst van circa 50.000 kWh op jaarbasis. Ook heeft de club de koudebruggen in het dak van de in 1994 gebouwde hal extra geïsoleerd.

Onder andere door deze maatregelen heeft SKF haar energie-inkoop verminderd en is qua elektriciteit energieneutraal en dus verduurzaamd. Subsidies, sponsoring en collectieve inkoop hebben hieraan bijgedragen.

Daarnaast werd een enorme besparing behaald door het toepassen van LED-verlichting in de sporthal. En vervangt SKF structureel de overige lampen ook door LED, welke een structurele vermindering van energiebehoefte oplevert.

Wouter ten Caat, voorzitter van SKF Korfbal: “Een van de kernwaarden van onze vereniging is maatschappelijke betrokkenheid. En investeren in de toekomst door te verduurzamen is een belangrijk onderdeel daarvan! Verduurzamen mag dan ook iets kosten, maar gelukkig zijn er subsidies die duurzame investeringen ondersteunen en waarmee de kosten toch beperkt blijven”. Bovendien werkt de huidige salderingsregeling mee om de investering op een financieel verantwoorde basis te kunnen doen.

Bij deze gezonde en rookvrije korfbalvereniging is een intern projectteam, met kundige en gemotiveerde leden aan de slag gegaan om duurzame maatregelen te zoeken, te begrijpen en de impact ervan te bepalen. Het opstellen van een business case stond centraal waarbij een terugverdientijd van maximaal 7 jaar leidend was.

De overheid heeft een subsidieregeling in het leven geroepen waarmee het voor verenigingen eenvoudiger haalbaar is geworden om investeringen in duurzaamheid te kunnen doen.

Niet alleen de korfbalvereniging maar ook de leden hebben geprofiteerd van het verduurzamen: de leden hebben de mogelijkheid gehad om mee te liften met de collectieve inkoop van de panelen voor de sporthal waardoor er nu ruim 40 panelen op de diverse woonhuizen van deze duurzame korfballers liggen.

Toch zijn er waarschijnlijk in de toekomst nog verduurzamingsmaatregelen mogelijk bij SKF Korfbal. Een warmtepomp blijkt op dit moment niet haalbaar en het beter isoleren van de gebouwen is erg prijzig en technisch lastig uit te voeren. Wel is er momenteel contact met een lichtexpert om de lichtmasten van de velden met LED uit te rusten.

Hopelijk schijnt er binnenkort bij deze fanatieke en betrokken vereniging een mooi licht op haar korfbalvelden dat veel minder energie verbruikt.

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.