Gemeenteraad bespreekt RES Foodvalley

21-04-2021
262 keer bekeken 0 reacties

Wij werken samen met inwoners en ondernemers aan een duurzame toekomst. Als huiseigenaar kun je veel energie besparen en daarmee geld verdienen. Op een investering in dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie of dubbel glas kun je maar liefst een rendement tot ca. 9% behalen, oftewel laat je geld voor je werken!

Tips en vragen van anderen

Bij het energieloket krijgen we heel veel vragen binnen. Soms willen we een vraag niet alleen beantwoorden, maar juist ervaringen van andere inwoners ophalen.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"172179"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk alle vragen of stel zelf een vraag via ons forum

Doe ook mee

Lees meer over energie besparen en het energiezuinig maken van je woning. We hebben inspirerende voorbeeldverhalen van Veenendalers die al succesvol energie besparen. Je kunt ook een warmtescan voor je woning aanvragen.

Het college van B&W heeft de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Regio Foodvalley aan de raad overgedragen. In de RES staat wat de plannen zijn voor het opwekken van duurzame energie in de regio. In mei en juni wordt de RES door de gemeenteraad van Veenendaal besproken.

Om klimaatverandering te bestrijden moet er veel meer schone energie worden opgewekt. Ook Veenendaal heeft daar vanuit het Klimaatakkoord een verantwoordelijkheid in. Daarom werkt Veenendaal met de regio samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten dat er in onze dichtbebouwde gemeente geen ruimte is voor windmolens hoger dan 20 meter. In de RES Foodvalley, zoals deze nu bij de raad voorligt, richt Veenendaal zich vooral op zonnepanelen op daken. En op het besparen van energie bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Lees meer over de RES 1.0

Zoekgebieden windenergie

In de omgeving van Veenendaal (buiten de gemeentegrenzen) zijn voor windenergie twee (voorlopige) zoekgebieden opgenomen, namelijk in de gemeenten Renswoude en Utrechtse Heuvelrug. In Renswoude is het gebied grenzend aan Veenendaal-West/Noord, de Emminkhuizerberg, in de RES Foodvalley aangewezen als (voorlopig) zoekgebied. Voor deze locatie is nog geen besluit genomen over de komst van windenergie. In Utrechtse Heuvelrug is de zone bij het spoor en de snelweg A12, ten noordoosten van Overberg, als een mogelijk zoekgebied voor windenergie aangewezen in de RES voor de regio U16. Zowel de gemeente Renswoude als Utrechtse Heuvelrug hebben hun eigen participatie- en inspraakprocedures. Ook belanghebbende inwoners uit de gemeente Veenendaal kunnen hier aan deelnemen.  

Behandeling raad en inspraak

de gemeenteraad vergadert in coronatijdIn Veenendaal wordt de RES Foodvalley in mei en juni besproken door de gemeenteraad. Op maandag 17 mei vindt een eerste commissiebespreking plaats. Voorafgaand hieraan is op dinsdag 11 mei een inspraakavond georganiseerd. Aanmelden hiervoor is noodzakelijk en kan tot dinsdag 11 mei 13.00 uur via griffie@veenendaal.nl of telefonisch via 0318 538 538. De raad vergadert vanwege corona digitaal. Er zijn daarom verschillende mogelijkheden om in te spreken (zie bestand onderaan dit artikel).
De RES Foodvalley, het raadsvoorstel en de overige vergaderstukken vindt u bij de commissievergadering van maandag 17 mei.        

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie-instellingen