Windenergie in en rond Veenendaal

05-04-2021
1323 keer bekeken 5 reacties

Wij werken samen met inwoners en ondernemers aan een duurzame toekomst. Als huiseigenaar kun je veel energie besparen en daarmee geld verdienen. Op een investering in dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie of dubbel glas kun je maar liefst een rendement tot ca. 9% behalen, oftewel laat je geld voor je werken!

Tips en vragen van anderen

Bij het energieloket krijgen we heel veel vragen binnen. Soms willen we een vraag niet alleen beantwoorden, maar juist ervaringen van andere inwoners ophalen.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"172179"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk alle vragen of stel zelf een vraag via ons forum

Doe ook mee

Lees meer over energie besparen en het energiezuinig maken van je woning. We hebben inspirerende voorbeeldverhalen van Veenendalers die al succesvol energie besparen. Je kunt ook een warmtescan voor je woning aanvragen.

Verduurzamen doen we niet alleen in Veenendaal, dat doen we in de hele regio. Ook als het gaat om windenergie zijn er in onze regio zogenaamde 'zoekgebieden'.

Veenendaal werkt in Regio Foodvalley samen met regiogemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Wageningen), 2 provincies, 2 waterschappen en een grote groep belanghebbenden aan een Regionale Energie Strategie (RES). In de RES staan afspraken over een toekomstbestendige energievoorziening in de regio. Bijvoorbeeld over hoeveel duurzame energie wij van plan zijn om op te wekken in onze regio in 2030. Maar ook welke zoekgebieden nu in beeld zijn voor windmolens. Met uitzondering van Utrechtse Heuvelrug (RES Regio U16), zitten al onze buurgemeenten in de RES Regio Foodvalley.

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarom zijn wij op zoek gegaan welke mogelijkheden er zijn voor duurzame opwek in onze regio. Er zijn ook afspraken gemaakt over windmolens op zee, Er is gekeken wat maximaal mogelijk is voor 2030 met respect voor onder andere natuur, visserij en scheepvaart. Zo’n 60 % van de landelijke opgave voor duurzame energie wordt tot 2030 al op deze manier gerealiseerd. De overige 40% moet op land opgewekt worden. Het gaat om een totaal van 35 TWh.

Eén van de afspraken in de regio is ook dat er maximaal ingezet wordt op isolatie en energie besparen. Wat we niet verbruiken, hoeven we niet op te wekken. Tegelijkertijd ervaren we hoe moeilijk het is om de besparingsdoelstellingen te halen.

Visie Veenendaal

In de Omgevingsvisie heeft onze gemeenteraad in december 2020 besloten dat in Veenendaal alleen windmolens van 20 meter hoogte zijn toegestaan. Voor grote windmolens is, vanwege de dichte bebouwing, geen ruimte. In Veenendaal focussen we daarom vooral op energie uit zon. Daarnaast richten we ons als gemeente met ons Programma Energieneutraal Veenendaal op het besparen van energie bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Misschien kent u ons Trefpunt #duurzaam (Passage 24) en Het Energieloket

Nabij Veenendaal

Nabij de gemeentegrenzen zijn grenzend aan Veenendaal-West, in Renswoude en bij Overberg, in de RES Foodvalley (voor Renswoude) en U16 (voor Overberg) locaties in beeld als (voorlopig) zoekgebied. Op dit moment zijn voor deze (voorlopige) zoeklocaties nog geen ruimtelijke besluiten genomen over de komst van windenergie. We hebben regulier overleg met onze buurgemeenten over dit onderwerp en communiceren via gemeentepagina (in De Rijnpost) en deze website als er iets te melden is. Ook informeren we op het moment dat er daadwerkelijk sprake is van een initiatief de betrokken inwoners.

Zorgen

Wij kennen de zorg over de mogelijke komst van windenergie bij inwoners van Veenendaal-West en Noord en Oost. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners goed geïnformeerd zijn over ontwikkelingen op locaties die belangrijk zijn voor onze inwoners, bijvoorbeeld als geliefd buitengebied. We maken afspraken met onze buurgemeenten zodat ook onze inwoners kunnen meedenken over en meedoen met energieprojecten in hun omgeving.

Daarom volgen wij alle ontwikkelingen op de voet, hebben we intensief overleg met buurgemeenten en communiceren we met betrokken inwoners als er iets te melden is.

Wat is de stand van zaken op dit moment?

Renswoude

Het gebied in Renswoude grenzend aan Veenendaal-West/Noord, is in de RES Foodvalley aangewezen als (voorlopig) zoekgebied. Voor deze locatie is nog niet besloten over de komst van windenergie. Ook op de website van de gemeente Renswoude is informatie opgenomen over dit onderwerp.

Inwonersbijeenkomst Renswoude

in de eerste helft van mei organiseert de gemeente Renswoude een inwonersbijeenkomst. Ook inwoners van Veenendaal zijn hierbij welkom. De uitnodiging volgt nog via deze website en onze gemeentepagina in de Rijnpost. 

Overberg

De zone bij het spoor en de snelweg A12, ten noordoosten van Overberg, ligt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en is onderdeel van de RES U16. Deze locatie lijkt kansrijk voor windenergie, onder andere gezien de ligging langs infrastructuur. De definitieve beslissing, of deze locatie wordt ingebracht als zoekgebied voor windenergie in de RES U16, hangt af van de additionele gebiedsspecifieke participatie die nog gaat lopen.

Op de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is informatie opgenomen over de Regionale Energie Strategie. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een gezamenlijk participatieproces plaatsgevonden met de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede. De opbrengsten van dit proces zijn te vinden op www.energie-krommerijn-praatmee.nl.

Ede

Langs de zuidzijde van de A30 wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd. Ook voor deze locatie is nog geen besluit genomen over de komst van windenergie. Voor aanvullende informatie kijkt u op de website van Ede

 

Op de hoogte blijven?

Zodra er meer bekend is over een van de plannen, melden wij dit op de gemeentepagina in De Rijnpost en op deze website. Ook voor participatie en zeggenschap over de eventuele komst van deze windmolens wordt hierin zo mogelijk een verwijzing opgenomen. Namens de gemeente Veenendaal verspreiden we ook een digitale nieuwsbrief met daarin de laatste informatie over de Regionale Energie Strategie Foodvalley, maar ook met de laatste ontwikkelingen op het gebied van windenergie in onze omgeving.

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

5  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Henk van Veldhuizen p 08-04-21 om 11:45

U omschrijft dat de locatie van Overberg kansrijk  kan of is de petitie van de omwonende al ingebracht en kan deze de plaatsing nog voorkomen. Het is toch erg vreemd als de gemeente veenendaal besslluit tot een maximale hoogte van 20 meter binnen de gemeente grens en een nabij gelegen gemeente overberg besluit tot plaatsing van windmolens met een hoogte van 240 meter tegen de grens van Veenendaal 

Moderator ^JR 08-04-21 om 13:13

Hallo Henk,

We nemen deze vraag mee naar het vragenuurtje van woensdag 14 april. Deelnemen kan via deze link. Na het vragenuurtje zullen alle antwoorden ook te lezen zijn via deze website. ^JR 

Prima plan 09-04-21 om 20:47

Fijn dat Renswoude durft te kiezen voor windmolens. Als gemeente Veenendaal kunnen we alleen maar toejuichen dat we samen als regio zorgen voor groene energie. Ik hoop dat raad en college hun steun uitspreken.

Bezorgde inwoner 14-04-21 om 22:16

Beste moderator,

Ik heb het informatieuurtje vanavond bijgewoond maar de vragen van Henk zijn helaas niet beantwoord. Ook vragen van andere aanwezigen werden structureel niet beantwoord, ook gezien de reacties in de vele chats. Ik zit met de volgende vragen: 1. Welke andere zoekgebieden zijn er aangewezen? 2. Waarom wordt een gebied zodicht bij een woonwijk en natuurgebied aangewezen als zoekgebied? 3. In andere landen wordt 10x de tiphoogte als veilige afstand aangehouden. Waarom wordt hier in Nederland van afgeweken? 4. Er wordt gesteld dat alles wordt gedaan om geluidsoverlast te beperken. Wat gaat er concreet gebeuren dan? 5. Hoeveel bezwaren zijn er precies nodig om de voorlopige zoekgebieden van tafel te krijgen? 6. Wat gaat de gemeente Veenendaal doen om haar burgers te beschermen? En oh ja... haal niet iedere keer de lusten erbij die deze molens zouden gaan leveren. De lusten verdelen over 10000 inwoners van west? Dat kan de daling van de woz niet goedmaken.

Groet van een bezorgde bewoner

Windmolens 15-04-21 om 18:57

Er moet wat gebeuren voor het klimaat. Nu, niet straks, ook niet ergens, gewoon hier. Dus laat de windmolens maar komen. We moeten van de fossiele brandstoffen af.

En over overlast van die molens, ik hoor s nachts de snelweg en airco's in de buurt, allemaal milieu belastend, zou ik dan bij voorbaat moeten klagen over overlast van een windmolen? Ik niet

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie-instellingen