Update Regionale Energiestrategie

01-12-2020
230 keer bekeken 0 reacties

Wij werken samen met inwoners en ondernemers aan een duurzame toekomst. Als huiseigenaar kun je veel energie besparen en daarmee geld verdienen. Op een investering in dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie of dubbel glas kun je maar liefst een rendement tot ca. 9% behalen, oftewel laat je geld voor je werken!

Lees meer over energie besparen en het energiezuinig maken van je woning. We hebben inspirerende voorbeeldverhalen van Veenendalers die al succesvol energie besparen. Je kunt ook een warmtescan voor je woning aanvragen.

Tips en vragen van anderen

Bij het energieloket krijgen we heel veel vragen binnen. Soms willen we een vraag niet alleen beantwoorden, maar juist ervaringen van andere inwoners ophalen.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"172179"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk alle vragen of stel zelf een vraag via ons forum

Niet alleen in Veenendaal werken we aan duurzaamheid. Ook in de regio Foodvalley, waar Veenendaal onder valt, werken we samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Met als doel: in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we evenveel energie opwekken als gebruiken.

Dit betekent dat we samen - met acht gemeenten, twee provincies, het waterschap en vele belanghebbenden - kansen zoeken om energie op te wekken uit zon en wind. In mei 2020 stelde de gemeenteraad van Veenendaal de concept RES vast.  Medio 2020 hebben alle 30 RES regio’s in Nederland een concept-RES aangeleverd bij het Rijk. En in de komende periode werken we verder aan de RES 1.0.

Vraagstuk

Waar is ruimte? En hoeveel? Voor windmolens en voor bijvoorbeeld collectieve zonnepanelen? Dat zijn de vragen die nu gesteld worden.

En hoewel de Regionale Energie Strategie over de regio gaat, komt het toch heel dichtbij als er ‘om de hoek’ of ‘in het zicht’ van de eigen woning een windmolen is gepland. Ook op de website www.resfoodvalley.nl vindt u meer informatie.

Zoekgebieden

Op dit moment wordt bij de Veenendaalse gemeentegrens op meerdere locaties onderzocht of deze geschikt zijn voor windenergie.

De zoekgebieden in de ons omliggende gemeenten (voor zover nu bekend) zijn:

Concrete plannen

Het kan zijn dat er nieuwe initatieven bij komen. Als er sprake is van een concreet (particulier) initiatief informeren wij als gemeente de omwonenden via de Facebookpagina van de wijkmanager en via deze website.

Inwoners denken mee

Regio Foodvalley wil dat inwoners advies geven voor het regioplan. Daarom doet een burgerforum van 20 mensen mee. Hiervoor zijn in de 8 gemeenten in Regio Foodvalley willekeurig in totaal 5000 uitnodigingen verstuurd. Uit bijna 100 aanmeldingen zijn 20 personen geselecteerd.

Het burgerforum brengt advies uit namens de bewoners van het gebied en niet namens zichzelf. Daarom is er vanaf december een raadpleging onder inwoners. Met de uitkomsten van de raadpleging stelt het burgerforum een advies op.

Geef uw mening

Vanaf 8 december 2020 kan iedere inwoner van Foodvalley deelnemen aan de raadpleging op www.resfoodvalley.nl. Geef hier uw mening over wind- en zonne-energie in uw woonomgeving. Hoewel Veenendaal dichtbebouwd is, zijn er op net over onze gemeentegrenzen wel mogelijkheden. Uw mening telt! De raadpleging invullen kost ongeveer 25 minuten.

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie-instellingen