CO2-prestatieladder

Moderator ^JR 08-03-2021
68 keer bekeken 0 reacties

Voortgang beleidsplannen

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp binnen de gemeente Veenendaal. Wij motiveren inwoners om te verduurzamen, maar ook als gemeentelijke organisatie werken we hier aan. Zo willen wij tot 2028 onze CO2-uitstoot met 40% verminderen (t.o.v. 2019). De CO2-prestatieladder helpt ons hierbij.

De CO2-prestatieladder helpt ons om inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot, onze 'CO2-footprint', en concrete doelen te maken om deze te verminderen. 

CO2-niveau gemeente Veenendaal

Wij werken aan een certificering op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Onze uitstoot wordt volgens dit systeem halfjaarlijks gemonitord. Jaarlijks evalueren wij ons energiebeleid, onze reductiedoelstellingen en onze vorderingen hierin.

Het basisjaar voor dit beleid is 2019. Dit betekent dat doelstellingen ten opzichte van dat jaar zijn opgesteld.

Inzicht CO2-uitstoot

Wij hebben onze eigen gas-, brandstof- en energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies. Zo hebben wij inzicht gekregen in onze CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

Reductiedoelstellingen

Ook hebben wij reductiedoelstellingen opgesteld om onze CO2-uitstoot effectief te reduceren. Hiervoor zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze maatregelen worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

Communicatie

Ieder half jaar zullen wij communiceren over ons energiereductiebeleid met betrekking tot onze footprint, inzichten, reductie en participatie aan initiatieven.

Participatie

Als gemeente nemen wij actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten, bijvoorbeeld via de Regionale Energie Strategie

Meer weten over de CO2-prestatieladder? Kijk op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

 

Cijfers van de CO2 prestatieladder 2019. Dit jaar stootten wij 1435 ton CO2 uit.

 

Cijfers van de CO2 prestatieladder 2020. Dit jaar stootten wij 1280 ton CO2 uit.

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie-instellingen