De Regionale Energie Strategie - Veenendaal denkt mee

Moderator ^JR 19-02-2021
160 keer bekeken 0 reacties

Voortgang beleidsplannen

In Veenendaal werken we aan een duurzame toekomst. Zo plaatsen we in onze dichtbebouwde omgeving zonnepanelen op woning- en bedrijfsdaken en werken we aan de isolatie van onze woningen. Ook in de regio wordt gewerkt aan duurzame energie-opwek. Veenendaal is hierin onderdeel van de RES Foodvalley.

RES staat voor Regionale Energie Strategie. We werken in de regio samen aan duurzame opwek  van energie en dus isolatie. Want wat we niet verbruiken hoeven we ook niet op te wekken en het levert direct voordeel in onze portemonnee.  

In de RES Foodvalley zijn de acht Foodvalley gemeenten opgenomen, maar ook twee provincies, twee waterschappen en vele belanghebbenden en inwoners. Samen zoeken we kansen om energie op te wekken uit zon en wind. In de RES onderzoeken we waar duurzame energie opgewekt kan worden in de regio. In 2050 willen we evenveel energie opwekken als gebruiken. Maar waarom doen we dat en hoe doen we dat?

Online Vragenlijst

De Regionale Energie Strategie klinkt ver weg, maar wordt gemaakt voor ons allemaal, ook voor de inwoners en bedrijven in Veenendaal. Daarom bent u ook gevraagd om mee te denken via een online vragenlijst. Zo zijn in de afgelopen periode inwoners in de hele regio betrokken bij het uitwerken van de Regionale Energiestrategie. Want energie opwekken houdt ook niet op bij de gemeentegrens.

In Veenendaal zijn een groot aantal brieven bezorgd en de oproep om mee te doen ging ook uit via de gemeentepagina in de Rijnpost, via social media en diverse wijkbrieven. Binnenkort leest u op deze website de resultaten van de online vragenlijst.

Burgerforum

Eind 2020 is een oproep gedaan, onder andere aan inwoners van Veenendaal, om mee te denken in het Burgerforum van de Regionale Energie Strategie. Dit Burgerforum is een groep mensen uit de hele regio. Zowel mannen als vrouwen met verschillende achtergronden, opleiding en leeftijden uit alle acht gemeenten. Zij doen kennis op, door mee te lopen met de studieopdrachten. Dat zijn werkbijeenkomsten waar kennis opgehaald en gedeeld wordt. Het Burgerforum gebruikt de resultaten van de online vragenlijst om een advies op te stellen.

Twee leden van dit burgerforum doen ook mee aan het Stakeholderoverleg. Hier werken zij samen met alle andere partijen aan de beste oplossingen voor de RES. Het Burgerforum adviseert dit overleg vanuit het belang van de inwoners uit de regio. Dus niet namens zichzelf.

Blijf op de hoogte

Via deze website en de website van de Regio Foodvalley blijft u op de hoogte van de voortgang van de RES Foodvalley.

spouwmuurisolatie
Je huis isoleren is belangrijk, want de energie die we niet verbruiken hoeven we ook niet op te wekken. En het levert direct voordeel in onze portemonnee. Op de foto: het aanbrengen van spouwmuurisolatie.

 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie-instellingen