Effectmeting doelen Energieneutraal Veenendaal

546 keer bekeken 0 reacties

Nieuws

De jaarlijkse effectmeting van het programma Energieneutraal Veenendaal is bekend. Deze gaat in op de status, prestaties en doelen van het programma, waarmee wordt toegewerkt naar een energieneutraal Veenendaal in 2050.

Dit is de eerste keer dat de effectmeting is opgesteld. Met deze effectmeting is de nulmeting in beeld gebracht, wat ons helpt bij het monitoren van de effecten van toekomstige inspanningen. Hieronder volgt een samenvatting. Download de volledige effectmeting onderaan dit bericht.

 

Algemene doelen

In de periode 2022-2025 wil de gemeente 10 procent energie besparen en 10 procent aardgas besparen ten opzichte van 2014. Daarnaast is het doel om in 2025 10% van het totale energieverbruik duurzaam op te wekken. De inspanningen vanuit het programma lijken een positief effect te hebben op energiebesparing. Daarnaast verwacht het programma de komende jaren een snellere stijging van duurzame opwek door de uitvoering van de vele kleine en grotere zonneprojecten, met name op daken.

Het programma Energieneutraal Veenendaal bestaat uit verschillende pijlers: ‘Duurzaam wonen’, ‘Duurzaam werken’, ‘Duurzame mobiliteit’, en ‘Gemeente als voorbeeld’. De effectmeting gaat in op de resultaten van elke pijler.

 

Duurzaam wonen

In 2022 is er gestart met de eerste buurtuitvoeringsplannen in Dragonder-oost. De eerste wijk waarin we samen met inwoners aan de slag gaan met het verduurzamen en uiteindelijk aardgasvrij wonen. We zetten voor deze buurt in op 40% aardgasreductie door middel van particuliere initiatieven die door de gemeente ondersteund worden.

In 2022 lagen er 13.000 zonnepanelen op de daken van alle woningen in Veenendaal. De doelstellingen van de woningcorporaties voor eind 2025 is een groei naar 20.000 zonnepanelen.

 

Duurzaam werken

Het informeren en motiveren van het bedrijfsleven om stappen te zetten naar verduurzaming is een belangrijke opdracht. Dit doen we in nauwe samenwerking met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal.

Het energieloket is hét aanspreekpunt voor bedrijven; hier kan men terecht voor advies. We zetten in op 100 bezoeken, scans en adviezen per jaar.

We gaan aan de slag met het Buurtuitvoeringsplan (BUP) aardgasvrij voor bedrijventerrein Faktorij De Vendel. We willen hier eind 2024 10 bedrijven geholpen hebben met energie- en aardgasbesparingsmaatregelen. Eind 2025 moeten dit er 25 zijn.

 

Duurzame mobiliteit

In 2022 zetten we actief in op bewustwordingsacties en actieve promotie voor het stimuleren van duurzame mobiliteit en het belang van bewegen. Dit doen we voor woon – werkverkeer, maar ook ouders en leerlingen van basisscholen worden hierin actief benaderd en betrokken.

We stimuleren alternatieven voor de auto (OV, fietsen en lopen). Hiervoor werken we onder meer aan het vergroten van het aantal fietsparkeerplaatsen bij OV-haltes in het centrum (500 meer in 2025) en streven we naar een verdubbeling van het aantal treinreizigers per dag op de 3 stations (van 3912 naar 8500).

We streven ernaar om het aantal laadpalen te laten groeien van 60 naar 200 in 2025.

 

Gemeente als voorbeeld

Ook de gemeente zelf werkt aan een duurzame toekomst voor haar eigen gebouwen, voertuigen en overig beheer (zoals openbare verlichting). Dit alles wordt vastgelegd in de CO2-prestatieladder, waarvoor we een certificering hebben ontvangen. In 2022 wordt onder andere gewerkt aan de voorbereidingen van het verduurzamen van het gemeentehuis, de nieuwbouw van de brandweerkazerne en het Integraal Kindcentrum (IKC) in het Franse Gat.

We streven naar 13% aardgasbesparing in het gemeentehuis eind 2025 ten opzichte van 2019. Ook willen met leds voor openbare verlichting 25 procent energie besparen, en moet 50 procent van de gemeentelijke voertuigen eind 2025 op duurzame brandstof rijden.

In de openbare ruimte onderzoeken we de mogelijkheden van energieopwek in de openbare ruimte. Zo kijken we naar mogelijke energieopwek bij de Rondweg-oost en lopen er onderzoeken naar solar carports op openbare parkeerplaatsen. In de openbare ruimte willen we ook een groei van het boomkruin realiseren van 13 naar 17 procent eind 2025. Hoe meer boomkruin, hoe meer CO2 afvang en opname.

 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.