Transitievisie Warmte 0.5 is gereed

234 keer bekeken 0 reacties

Tips en vragen van anderen

Heb jij vragen over aardgasvrij wonen? Stel ze hier! Lees ook de vragen en antwoorden van anderen.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"197147"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Onze aanpak

De Transitievisie Warmte 0.5 is gereed, dit is een tussenstap naar de definitieve Transitievisie Warmte 1.0. In dit plan staat hoe Veenendaal richting 2050 geen aardgas meer zal gebruiken om onze woningen en bedrijven te verwarmen. Zonder aardgas verminderen we onze CO2-uitstoot.

Deze Transitievisie Warmte 0.5 is een voortgangsrapportage, met vooral technisch-inhoudelijke informatie. Hierin vertellen we over de onderzoeken die de afgelopen tijd gedaan zijn en we delen de eerste conclusies. Halverwege 2021 wordt de definitieve Transitievisie Warmte (1.0) naar verwachting aan de gemeenteraad voorgelegd. In dit traject werken we intensief samen met de woningcorporaties, netbeheerder en inwoners.

In de bijlage onder aan dit bericht staat de volledige Transitievisie Warmte 0.5.  Dit is een vrij technisch document. 

De Transitivisie Warmte 0.5 samengevat

Betaalbaaricoon betaalbaar

Er zijn drie uitgangspunten voor het onderzoek naar een aardgasvrije toekomst voor Veenendaal. De oplossingen moeten betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar zijn. Betaalbaarheid voor onze inwoners en bedrijven staat daarbij voorop. Dat is een grote uitdaging. Momenteel zijn alternatieven voor aardgas nog te duur om grootschalig in te zetten. In de komende jaren blijft isoleren en besparen belangrijk.

Inwonersicoon inwoners

Uit onderzoek blijkt dat er draagvlak is onder de inwoners voor de opgave van de energietransitie in het algemeen en inwoners zien de noodzaak om uiteindelijk van het aardgas te gaan. Men maakt zich wel zorgen over de betaalbaarheid en heeft voorkeur
voor een geleidelijk tempo.

Bedrijvenicoon bedrijven

Er is nog weinig bekend over de kosten om bedrijven van het aardgas te halen. Voor De Faktorij/De Vendel wordt de komende tijd een verkenning uitgevoerd naar de kansen en de knelpunten.

Warmtenettenicoon warmtenetten

Uit een quickscan blijkt dat er kansen zijn voor warmtenetten in een aantal wijken, maar de verdere haalbaarheid en de kosten worden nog aanvullend onderzocht.

De toekomsticoon toekomst

Het is weinig kansrijk om in Veenendaal al voor 2030 wijken van het aardgas te halen. De grootste kans om in 2030 van het aardgas te gaan ligt bij het verder uitfaseren van aardgas in Veenendaal-oost, maar ook in die wijk is betaalbaarheid een belangrijk
aandachtspunt. Wel zijn er kansen om grootschalig aardgas te besparen, bijvoorbeeld
door te isoleren, anders te gaan koken en door over te stappen op (hybride-) warmtepompen.

Participatieicoon participatie

Bewoners en bedrijven zijn op verschillende manieren betrokken bij de onderzoeken. Hierbij lag de focus op de zes verkenningswijken. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen zijn betrokken door middel van vragenuurtjes, klankbordgroepen, enquĂȘtes en brieven.

 

Verkenningswijken

De wijken in het blauw zijn de wijken waar verkennend onderzoek is uitgevoerd. 

De verkenningswijken zijn Molenbrug, Franse Gat, Petenbos, Petenbos-oost, Dragonder Zuid en Oost, Groenpoort, Buurtstede, Veenderij, De Factorij en De Vendel.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie-instellingen