Alle vragen over aardgasvrij wonen beantwoord

983 keer bekeken 2 reacties

Tips en vragen van anderen

Heb jij vragen over aardgasvrij wonen? Stel ze hier! Lees ook de vragen en antwoorden van anderen.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"197147"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Onze aanpak

Maandag 5 oktober was het online vragenuurtje over een aardgasvrij Veenendaal. Kijk het vragenuurtje terug en/of lees de antwoorden op de gestelde vragen hier.

Kijk de avond terug

Klik op onderstaande afbeelding om het vragenuurtje terug te kijken: 

Kijk de avond terug op Youtube
Klik op de afbeelding om het vragenuur terug te kijken op Youtube.

 

Antwoord op de gestelde vragen

Waarom is aardgasvrij goed voor het klimaat?

Aardgas is de meest schone fossiele brandstof: weinig luchtvervuiling en weinig CO2 per hoeveelheid energie. Maar als we naar nul willen is het niet genoeg – en dat willen we! Als we alternatieven kiezen, moeten we weten dat die óf nu al minder CO2 uitstoten en duurzamer zijn, óf dat dat in de toekomst gaat gebeuren (voorbeeld elektriciteit)
 

Wanneer is het plan dat Veenendaal compleet van het aardgas af is?

Goede vraag. Eerlijk gezegd staat dat nog ter discussie. Landelijk zeggen we 2050. Dat is dus ook de einddatum. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad een scherp doel gezet: Energieneutraal in 2035. Maar betekent dat ook aardgasvrij?  Voorlopig hebben we gezegd dat we echt wel tempo willen maken maar dat 2035 niet ‘heilig’ is – de alternatieven voor aardgas moet betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar zijn.

 

En wat zijn de tussenliggende doelen (2025, 2030 etc)

2030 is een belangrijk ijkpunt (49% reductie landelijk, 1,5 miljoen woningen verduurzaamd landelijk). Ook qua tijdspad voor de gemeente is 2030 belangrijk omdat de landelijke overheid verwacht dat tegen die tijd de eerste buurten van het aardgas af zijn.

 

Is het mogelijk om subsidie te krijgen als je een warmtepomp aanschaft?

Ja. En wil je weten wat voor jou het voordeligst is? Vraag het na bij Teun van Roekel van het Energieloket. Je kan ook meer lezen op de website van Milieucentraal

 

Als ik mijn woning duurzamer maak, word mijn ozb belasting dan ook hoger?

Afhankelijk van de maatregelen: in principe ja. Voor zonnepanelen op woningen is de schatting dat je zo’n 5-10 euro extra OZB per jaar betaalt. Voorlopig lijkt dit zo te blijven, omdat het heel lastig is om consequent OZB in mindering te brengen voor duurzame woningen

 

Wat is jullie standpunt t.a.v. oude woningen isoleren (woningen van voor 1950)? Elektro cv?

Een standpunt klinkt wel heel formeel. We hebben nu een verkennende Transitievisie Warmte. Die geeft aan in welke richting we denken. Belangrijk is om echt naar de staat van de woning te kijken. Doe dat met hulp van het Energieloket!

In het algemeen kun je zeggen dat woningen tussen 1940 en 1975 gebouwd vaak een grote potentie hebben om nog stevig te besparen. Echt oude woningen juist weer wat minder.

 

Voor veel woningen in Veenendaal verwachten we dat ze op 55-70 graden afgiftetemperatuur warm te houden zijn. Dit kan bijvoorbeeld via een warmtenet of duurzaam gas. Een ‘lucht-lucht’ warmtepomp ligt minder voor de hand, omdat dit erg goede isolatie vraagt. Oude lintbebouwing/echt oude panden blijven naar verwachting op hoge temperatuur (70+ graden). Je hoeft je dan niet ‘suf te isoleren’, maar je kiest een juiste balans tussen investering tussen isolatie en verandering van de warmtebron.

vooral bij energielabel D, E en F kan je een grote besparing maken door te isoleren

 

Wie betaalt de verzwaring van de meterkast en de daarmee gemaande lastenverhoging?

Nu is dat de woningeigenaar. Soms verdien je dat deels terug- denk aan een elektrische auto die in gebruik een stuk goedkoper is dan een gewone auto. Als we grootschalig huizen van het aardgas gaan halen moet beter duidelijk zijn hoe we het voor iedereen betaalbaar kunnen maken. Kosten voor de netaansluiting spelen daarbij mee – maar dat hangt ook af van de warmte-optie die gekozen wordt.

 

Wat zijn de mogelijkheden voor aardgasvrij bij appartementen? En zijn er verschillen in de aanpak voor de beneden-,midden en bovenste etages (met dak).

Teun van Roekel van het Energieloket kan je antwoord geven op al je praktische vragen – iedere (beneden/midden/boven) woning is namelijk anders! 
Op het eerste gezicht zou een mogelijkheid voor appartementen kunnen zijn: een systeem met een warmtepomp i.c.m. warmtekoude opslag in de bodem. Een open of gesloten systeem, waarbij een gesloten systeem meestal voor een kleiner schaalniveau is. De plannen die we als gemeente ontwikkelen kunnen ook een rol spelen. Komt er een warmtenet, dan vraagt dit wat anders als wanneer we aangeven dat iedereen zijn eigen oplossing kan zoeken (individueel). Dit plan is nog in ontwikkeling.

  

Is er een duurzaam alternatief voor een gashaard?

Ook hier geldt: ga naar het Energieloket voor goed advies!

Een belangrijke vraag zal zijn: Waar gebruik je de gashaard voor: comfort? Sfeer?  Om je hele woning te verwarmen? Afhankelijk daarvan kan naar een alternatief gekeken worden.

In welke volgorde kun je het beste je huis aardgasvrij maken? Welke investeringen hebben het meest nut op de korte en op de lange termijn?

Dat verschilt per woning. Neem dus contact op met het Energieloket! En kijk op milieucentraal.nl. Over het algemeen geldt: 

1 Maak gebruik van natuurlijke momenten (verbouwen/verhuizen)

2 Zorg dat je isolatie op orde is

3 Als je het doet, doe het dan goed! Niet voor niets is er bijvoorbeeld een minimum isolatiewaarde bij landelijke subsidie op isolatie. Zo’n subsidie is ook een kans: combineren van maatregelen is gunstig.

4 Wees voorbereid: met inductie ben je bijvoorbeeld voorbereid op aardgasvrij koken. En zelfs al wil je nu nog op aardgas koken dan maakt het installeren van een kookgroep het makkelijker als je toch zou besluiten over te stappen. Dat is een voorbeeld van je huis al voorbereiden op wat er gaat komen.

Hoe vang je koudeval op bij vloerverwarming? Want al zet je 6 lagen glas een koudeval houd je altijd.

Daarom plaats je radiatoren onder een raam. Je wilt inderdaad een zo comfortabel mogelijk huis. Goed overleg met het energieloket en/of de installateur is belangrijk. Overigens helpt goed isolatieglas om koudeval al flink te verminderen!

Waar krijgt de vloerverwarming zijn warmte dan vandaan?

Daar kun je zelf voor kiezen. In eerste instantie kan dat een gewone (HR) CV-ketel zijn. Als de plannen vand gemeente verder uitgewerkt zijn, kan dit overgenomen worden door bijv. een warmtenetaansluiting of een individuele warmtepomp. Als duurzaam gas een optie is, kan het zelfs zo zijn dat er geen of minimale aanpassingen nodig zijn aan de CV-installatie.

Isoleren is ventileren, dus dat kun je met een laag energie verwarming (vloerverwarming) niet bijverwarmen. Hoe zit dit?

Ventileren is altijd belangrijk (in alle woningen), maar in een slecht geïsoleerde woningen heb je vaak kieren en gaten waar ‘natuurlijke ventilatie’ optreedt. In principe zou je met vloerverwarming ook bij slechtere isolatie (en veel natuurlijke ventilatie door kieren) de woning warm kunnen krijgen. Dan moet de temperatuur van het verwarmingswater wel hoger zijn en moet de capaciteit van het systeem daar ook voor geschikt zijn. Voordeel is dan: warme(re) voeten. Maar je verliest onnodig veel energie. Ook (of juist) voor ventilatie geldt dat het belangrijk is goed advies in te winnen,. Zo kun je kijken waar optimaal ventilatie te plaatsen is en of mechanische ventilatie (bijv. met warmteterugwinning) zinvol is. Bij goed onderhoud van de WTW is prima een gezond leefklimaat in de woning mogelijk.

Is alles elektrisch echt zo goed? En zorgen zonnepanelen  niet voor chemisch afval in de toekomst?

Netto leveren zonnepanelen flinke milieuwinst op. Hoewel een groot deel van de zonnepanelen goed gerecycled kunnen worden, blijven er onderdelen waarvoor dit nog niet voldoende gebeurt. De markt hiervoor is echter in ontwikkeling. En vergeet niet dat het recyclepercentage van het verbranden van aardgas, olie of kolen 0% is!

En hoe zit het met aardwarmte?

Elk nadeel heeft z’n voordeel, elk voordeel heeft z’n nadeel. Nadeel van aardgas is: niet CO2-neutraal, eindig beschikbaar, teruglopen gaswinning in Groningen, geopolitieke afhankelijkheid. Nadelen/risico’s van bijv. aardwarmte zijn er ook. Dat klinkt heel eng: radioactief water, aardbevingen, fracking. In Nederland is het Staatstoezicht op de Mijnen alert op de gevolgen van geothermie/aardwarmte en wordt erop toegezien dat de risico’s zo veel mogelijk beperkt blijven. Overigens zijn die risico’s bij winning van fossiele brandstoffen (o.a. met fracking) aanzienlijk groter!

 

 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

2  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Leo Groeneweg 14-10-20 om 9:18

Nadat onze ketel bijna aan vevanging toe was hebben wij besloten van het gas "af te gaan". Op het dak liggen 18 zonnepanelen en de verwarming is, na aanleg van een aantal extra groepen volledig electrisch gemaakt. Omdat we dus verder zonder gas kunnen staat de hoofdkraan dicht. Toch betalen we elke maand een vergoeding voor deze gas aansluiting. Op ons verzoek om het gas af te sluiten werden we geconfronteerd met een gepeperde aanbieding. Moeten we dit zien als een aanmoediging om ons steentje aan het milieu bij te dragen ? Ik denk dat ook hier een taak voor de gemeente ligt om dit te regelen of te subsidieren.  

Moderator^ TC 05-11-20 om 11:37

Hallo Leo, 

wat goed dat jullie al een aardgasvrij huis hebben!
Het kan inderdaad verstandig zijn om het afsluiten van de aardgasleiding voorlopig nog even uit te stellen. Er wordt nu gewerkt aan het plan om de kosten voor het verwijderen van de aansluiting 50-50 te verdelen met de netbeheerder. 
Meer info kan je hier vinden: 
https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/vraag-en-antwoord/afsluiten-gasleiding
https://www.stedin.net/aansluiting/tijdelijk-afsluiten ^JR

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie-instellingen