Hoe worden inwoners en bedrijven betrokken bij de plannen?

997 keer bekeken 0 reacties

Tips en vragen van anderen

Heb jij vragen over aardgasvrij wonen? Stel ze hier! Lees ook de vragen en antwoorden van anderen.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"197147"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Onze aanpak

Wanneer en hoe jouw huis van het aardgas afgaat, kan best een impact hebben op jouw woonsituatie. Daarom vinden we het belangrijk dat inwoners en Veense bedrijven meedenken over de plannen om Veenendaal aardgasvrij te maken.

Meedenken in verkenningswijken

Komend jaar gaan we in de verkenningswijken onderzoeken hoe deze buurten aardgasvrij kunnen worden. Bewoners van de buurt (inclusief bedrijven) worden hierin betrokken: bewoners kunnen zich opgeven voor een klankbordgroep en er worden enquêtes uitgezet. Inwoners worden geïnformeerd over de voortgang van de plannen via brieven, online communicatie en bewonersavonden. 

De voorkeuren van bewoners en bedrijven in de buurt spelen een belangrijke rol bij de keuzes die gemaakt gaan worden. Buurtbewoners krijgen een brief wanneer zij kunnen gaan meedenken over de plannen in hun wijk.  


Andere buurten

In de meeste buurten start geen onderzoek zoals in de verkenningswijken. Toch worden ook deze buurten op termijn aardgasvrij. Dat wil niet zeggen dat hier niks gebeurt! Komend jaar is er ook mogelijkheid voor bewoners en bedrijven in deze buurten om mee te denken, bijvoorbeeld in de vorm van een bewonerspanel of een bewonersavond.

In deze buurten richten we ons voorlopig op voorbereidende maatregelen, zoals isolatie. Bijvoorbeeld door informatiebijeenkomsten met onze energieadviseur. Goede isolatie is belangrijk om warmte in het huis vast te houden. Zo bespaar je energie en zo wordt je huis voorbereid om aardgasvrij te worden. 

Bedrijventerreinen

De bedrijven- en kantorenterreinen vragen maatwerk, waarbij we bij elk bedrijf apart kijken wat er nodig is. Dit doen wij samen met de bedrijvenverenigingen. De planning voor de bedrijventerreinen en kantoorgebieden wordt later bepaald. 

Tot nu toe

In januari was er voor alle Veenendalers een eerste informatieavond over een aardgasvrij Veenendaal. Inmiddels is er ook een klankbordgroep met betrokken Veenendalers samengesteld. Deze klankbordgroep denkt met de gemeente mee, bijvoorbeeld over het proces en de communicatie richting inwoners over een aardgasvrij Veenendaal. 

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de plannen voor een aardgasvrij Veenendaal? Houd deze website en de andere communicatiekanalen van de gemeente in de gaten. 
Als de plannen voor jouw buurt worden uitgedacht, word je per brief uitgenodigd om hierover mee te denken. 

Vragen?

Heb je vragen? Stel ze op ons forum of als reactie onder het bericht! 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie-instellingen