Veenendaal wordt aardgasvrij

796 keer bekeken 0 reacties

Tips en vragen van anderen

Heb jij vragen over aardgasvrij wonen? Stel ze hier! Lees ook de vragen en antwoorden van anderen.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"197147"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Onze aanpak

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Tussen nu en 2050 vervangen we het aardgas door iets anders, buurt voor buurt. De gemeente Veenendaal maakt hiervoor een plan: de Transitievisie Warmte.

De visie is nog niet definitief: er is nog geen besluit genomen welke buurten wanneer van het aardgas gaan. In 2020 en 2021 gaat de gemeente in gesprek met bewoners en bedrijven en wordt verder onderzoek gedaan. Daarbij werken we intensief samen met woningcorporaties en de netbeheerders van het aardgas- en elektriciteitsnet in Veenendaal. 

Veenendaalse plannen

Deze Transitievisie Warmte geeft een eigen Veenendaalse visie en geluid. Welke oplossingen passen het beste bij de stad en zijn betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam? Dat is het uitgangspunt voor de verdere plannen. 

De plannen worden concreter gemaakt in Wijkuitvoeringsplannen. Lees hoe de plannen verder worden uitgewerkt. 

Wat gebeurt er in mijn buurt?

Het is nog niet besloten welke buurt als eerste overstapt op een nieuwe warmtevoorziening.  We gaan in een aantal buurten meer onderzoek doen. Deze buurten zijn: Petenbos en Petenbos-Oost, Franse Gat, Dragonder-Zuid, Dragonder-Oost, Molenbrug, Buurtstede, Groenpoort (nieuwbouw) en Veenderij (nieuwbouw). Bekijk de voorlopige plannen per buurt. 

De onderzoeken moeten uitwijzen of er een nieuwe betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtevoorziening in de buurt mogelijk is. Bewoners en bedrijven uit de wijk kunnen meedenken tijdens dit onderzoek. De voorkeuren van bewoners en bedrijven in de buurt spelen een belangrijke rol bij de keuze. Pas in 2028-2030 zullen de eerste buurten naar verwachting volledig aardgasvrij zijn. 

In de andere buurten onderzoeken we hoe de buurten voorbereid kunnen worden om ná 2030 over te stappen. Bijvoorbeeld door alvast te isoleren.  
 

Waarom wordt Veenendaal aardgasvrij?

In het internationale Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 zijn afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Ook Nederland draagt hieraan bij, onder andere door het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Om de door Nederland beloofde CO2-besparing te halen moet het gebruik van aardgas sterk teruggebracht worden. 

In het Klimaatakkoord staat dat elke gemeente een Transitievisie Warmte moet hebben, uiterlijk in 2021. Hierin staat het plan hoe de gemeente gaat verduurzamen en wanneer welke buurt van het aardgas af gaat. 

 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie-instellingen