Planning

333 keer bekeken 0 comments

Tips en vragen van anderen

Heb jij vragen over aardgasvrij wonen? Stel ze hier! Lees ook de vragen en antwoorden van anderen.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"197147"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Doe ook mee!

Op dit moment maken we een eerste plan om van het aardgas af te gaan. Dit plan heet de Transitievisie Warmte. Het duurt nog wel even voordat de eerste Veenendaalse wijk daadwerkelijk aardgasvrij is. Daarvoor moet nog veel gebeuren.

 • Voorjaar 2020: maken eerste versie plan om van het aardgas af te gaan (de Transitievisie Warmte)
   
 • Maart/april 2020: het plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad
   
 • Vanaf maart/april 2020: in een aantal wijken wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om hier van het aardgas af te gaan
   
 • In 2021: het plan Transitievisie Warmte is verder uitgewerkt, waarbij de wijken aangewezen worden waarvoor uitvoeringsplannen worden gemaakt.
   
 • Vanaf 2021: het maken van uitvoeringsplannen per wijk om van het gas af te gaan.
   
 • Rond 2030: we verwachten dat rond deze tijd de eerste wijk in Veenendaal volledig gasloos is.

 

Wil je meedenken over een aardgasvrij Veenendaal? Meld je aan voor de klankbordgroep. Deze groep komt tot het voorjaar 2021 ongeveer drie keer bij elkaar, daarna praten we verder in groepen per wijk. 

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.