Waarom aardgasvrij?

113 keer bekeken 0 comments

Tips en vragen van anderen

Heb jij vragen over aardgasvrij wonen? Stel ze hier! Lees ook de vragen en antwoorden van anderen.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"197147"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Doe ook mee!

In de toekomst gebruiken we geen aardgas meer. Ook de gemeente Veenendaal moet hiervoor een "Transitievisie Warmte" opstellen. Hierin staan de plannen wanneer de wijken worden verduurzaamd en uiteindelijk van het aardgas af gaan. We werken nu aan een eerste versie van dit plan.

Waarom wordt Veenendaal aardgasvrij?

In het internationale Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 zijn afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Ook Nederland draagt hieraan bij, onder andere door verduurzamen. Eén van de afspraken die Nederland heeft gemaakt is dat alle gemeenten aardgasvrij worden. 

In het Klimaatakkoord staat dat elke gemeente uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte moet hebben vastgesteld. Hierin staat het plan hoe de gemeente gaat verduurzamen. Hierin komt per wijk te staan wanneer welke wijk van het aardgas af gaat. 

Voor de wijken die als eerste worden aangepakt, geeft de visie ook aan welke oplossing in de wijk het meest voor de hand ligt. Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen aardgasvrij zijn. Wil je meer weten over het Klimaatakkoord? Kijk op: https://www.klimaatakkoord.nl/


Wat gaat er gebeuren? 

Na vaststellen van de Transitievisie in het voorjaar 2020, worden er per wijk (of buurt/gebied) uitvoeringsplannen opgesteld. Dit duurt per plan ongeveer twee jaar. Pas nadat het uitvoeringsplan gemaakt is, komt er een formeel besluit dat een wijk van het aardgas afgaat. Daarna duurt het waarschijnlijk nog acht jaar voordat een wijk van het aardgas moet zijn. Lees meer over de planning. 

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.